fbpx

POLITÍCA INTEGRADA

POLITÍCA INTEGRADA

 GRUP QUALITY ANDORRA amb la seva Política pretén assolir el seu objectiu principal, que és satisfer les necessitats i expectatives de les qüestions internes i externes, la qual consisteix en la implicació de tot el personal del Grup en base les activitats que es desenvolupen.

 

TEMPORAL QUALITY (Treball Temporal SL) - Prestació de Serveis de Treball Temporal

TQ SERVEIS (Neteges i Serveis Tècnics i de Qualitat, SL) - Realització de Neteges i Servei de Distribució

HOTELNET (Integració de Serveis Generals DET, SLU) - Serveis d’ Externalització de Neteges en hotels i Venda de productes, útils, consumibles i maquinaria per neteja.

MONTANER&ASSOCIATS (Quality Selecció i Formació SLU) - Serveis de Formació per empreses

 

Amb la finalitat de implementar i mantenir aquesta política integrada la Direcció General del GRUP QUALITY estableix, declara i assumeix les següents línies d’actuació:

  • Determinar les parts interessades internes i externes que són pertinents per al seu propòsit i la direcció estratègica les quals afecten la capacitat d’assolir els resultats previstos, tant per Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el Treball,
  • Proporcionar un marc de referència per establir els objectius Estratègics i de Qualitat, Ambientals i de la Seguretat i Salut en el Treball,
  • Compromís per l’acompliment dels requisits legals i altres requisits del Sistema Integrat de Gestió,
  • Compromís per proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut,
  • Compromís per eliminar els perills i reduir els riscos per a la Seguretat i Salut en el Treball,
  • Compromís per la consulta i participació dels treballadors,
  • Compromís en la MILLORA CONTÍNUA del Sistema Integrat de Gestió,

La Direcció General del GRUP QUALITY es compromet a divulgar la política a tots els nivells de la organització i que aquesta estigui disponible a les parts interessades i entesa per els integrants de l’empresa.

 

Andorra la Vella 17 de juny de 2021

Miquel Lorenzo Gibert

Director Gerent del GRUP QUALITY