fbpx

CONDICIONS SERVEIS QUALITY

Condicions de Contractació en Serveis de TREBALL TEMPORAL


Servei mínim

La durada mínima de cada servei és de 3 hores. En el cas de no arribar-hi, es facturarà el total de 3 hores.

Desplaçament

S’aplicarà una hora suplementària en els serveis realitzats fora dels nuclis urbans d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany que requereixin desplaçament. En els serveis al Pas de la Casa s’aplicaran tres hores suplementàries per desplaçament o una en el cas que l’empresa/usuària es faci càrrec del transport del personal.

Contractació Directa

L'empresa usuària del servei es compromet a no contractar directament els candidats presentats per Quality sense que hagin estat contractats a través dels nostres serveis durant tres mesos seguits. En cas que ho facin, ho notificaran a Quality i, a més del pagament dels serveis realitzats s’aplicarà la tarifa de selecció de personal (520€).

Responsabilitat civil

Els treballadors posats a disposició de l’empresa treballaran sota la responsabilitat civil de l’empresa usuària del servei i restaran sota la seva vigilància, control i direcció (pels serveis de treball temporal).

Normativa

  • El personal contractat no podrà realitzar més de 10 hores diàries o de 48 hores extra al mes per persona.
  • Les hores que sobrepassin a les 8 hores diàries o les 40 setmanals es consideraran hores extres. Les hores nocturnes seran les que es realitzin entre les 22h i les 6h quan la jornada ordinària pactada amb el treballador no inclogui aquests horaris.
  • Les hores extres es facturaran amb un recàrrec del 45% sobre el preu de l’hora (càlcul ponderat estimat de la mitjana del cost d’hores extres) i les nocturnes, amb un recàrrec del 20% sobre el preu de l’hora.
  • En els festius treballats segons el calendari oficial es facturarà el doble o triple de les hores treballades.
  • Els preus podran canviar en cas de modificació de les lleis laborals o de seguretat social o de l’aplicació de nous impostos al país.
  • Aquesta guia de serveis és un document informatiu. En cada cas es realitzarà un pressupost corresponent, que l’empresa/usuària del servei haurà d’acceptar i que serà el document vinculant pel que fa al preu dels serveis a realitzar.